ชื่อผู้ใช้
(Username)
:  
รหัสผ่าน
(Password)
:  
   
  ตำแหน่ง อัตรา
กรุงเทพและปริมณฑล 197 3,242
ภาคกลาง 13 141
ภาคเหนือ 0 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 10
ภาคตะวันออก 28 161
ภาคใต้ 0 0
รวมทั่วประเทศ 239 3,554
จำนวนสถานประกอบการในระบบ 6,266 แห่ง
จำนวนผู้สมัครทั่วประเทศ
  รวม  
กรุงเทพและปริมณฑล 4,506 8,350 12,856 คน
ภาคกลาง 1,133 2,312 3,445 คน
ภาคเหนือ 1,132 2,066 3,198 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,189 1,855 3,044 คน
ภาคตะวันออก 581 1,138 1,719 คน
ภาคใต้ 721 1,273 1,994 คน
รวมทั่วประเทศ 9,262 16,994 26,256 คน
สถิติวันนี้
  รวม  
ผู้สมัครใหม่วันนี้ 0 0 0 คน
  ตำแหน่ง อัตรา
งานใหม่วันนี้ 0 0
#ตำแหน่งลักษณะจังหวัดบริษัท
1. ตำเเหน่งการตลาด งานประจำ กรุงเทพมหานคร Portal Canyon โปรทอลแคนยอล
2. พนักงานขับรถ งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท ประชานุเคราะห์ จำกัด
3. วิศวกรออกแบบ งานประจำ กรุงเทพมหานคร โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง
4. Technical Sales Rep. งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท วิศววิทย์ จำกัด
5. พนักงานทั่วไป งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดน่าเทค จำกัด
6. พนักงานขาย งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดน่าเทค จำกัด
7. พนักงานธุรการ งานประจำ กรุงเทพมหานคร 35 มาร์เก็ตติ้ง
8. ช่างบริการ งานประจำ กรุงเทพมหานคร 35 มาร์เก็ตติ้ง
9. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท บลู โอเชี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท บลู โอเชี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด
1 23 เม.ย. 57 - 24 เม.ย. 57 เวลา: 9.00-15.00น.
ชื่องาน : วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 043-624-166-7 
จังหวัดที่จัด : ร้อยเอ็ด 
หมายเหตุ :  
2 24 เม.ย. 57 เวลา: 9.30น.-16.00น.
ชื่องาน : วันนัดพบแรงงานย่อย 
สถานที่จัดงาน : ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 074-221-114,074-234-089 
จังหวัดที่จัด : สงขลา 
หมายเหตุ :  
3 25 เม.ย. 57 เวลา: 8.30น. - 16.30 น.
ชื่องาน : วันนัดพบแรงงานย่อย 
สถานที่จัดงาน : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 
หน่วยงานที่จัด : ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-427-4113 
จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ :  
4 29 เม.ย. 57 - 30 เม.ย. 57 เวลา: 9.00น. - 16.00 น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงาน 
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กทม. 
หน่วยงานที่จัด : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-190-1183-4 
จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ :  
5 30 พ.ค. 57 - 31 พ.ค. 57 เวลา: 09.00 น.- 16.00 น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2557 
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-383-7471-3 
จังหวัดที่จัด : สมุทรปราการ 
หมายเหตุ :  
6 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
7 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
8 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
9 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
10 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
#หน่วยงาน - ตำแหน่งงานลักษณะจังหวัดวันที่ประกาศ
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 18 เม.ย. 57
2. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
พนักงานระดับ3
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 18 เม.ย. 57
3. กรมสรรพากร
พนักงานภาษีสรรพากร
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 17 เม.ย. 57
4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2557
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 17 เม.ย. 57
5. สำนักงบประมาณ
นักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 1 เม.ย. 57
6. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
7. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
8. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
9. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
10. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
จัดอันดับตำแหน่งงาน
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(IA)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน)
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน)
3. เจ้าหน้าที่ธุรกิจ(sales)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน)
4. เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
5. พนักงานขาย (PC.) ประจำห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
7. พนักงานบัญชี
แกรนด์
8. พนักงานธุรการ
แกรนด์
9. Stock Take Officer
บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
10. ธุรการ
สยามซีนอน