ชื่อผู้ใช้
(Username)
:  
รหัสผ่าน
(Password)
:  
   
  ตำแหน่ง อัตรา
กรุงเทพและปริมณฑล 221 2,545
ภาคกลาง 22 109
ภาคเหนือ 10 257
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 90
ภาคตะวันออก 19 76
ภาคใต้ 0 0
รวมทั่วประเทศ 289 3,077
จำนวนสถานประกอบการในระบบ 6,391 แห่ง
จำนวนผู้สมัครทั่วประเทศ
  รวม  
กรุงเทพและปริมณฑล 4,576 8,519 13,095 คน
ภาคกลาง 1,158 2,381 3,539 คน
ภาคเหนือ 1,158 2,112 3,270 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,218 1,960 3,178 คน
ภาคตะวันออก 595 1,165 1,760 คน
ภาคใต้ 741 1,318 2,059 คน
รวมทั่วประเทศ 9,446 17,455 26,901 คน
สถิติวันนี้
  รวม  
ผู้สมัครใหม่วันนี้ 0 1 1 คน
  ตำแหน่ง อัตรา
งานใหม่วันนี้ 0 0
#ตำแหน่งลักษณะจังหวัดบริษัท
1. Technical Support งานประจำ นนทบุรี บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี งานประจำ กรุงเทพมหานคร พีเอสเอ็ม บิชซิเนส แอดไวเซอร์
3. พนักงานธุรการ งานประจำ กรุงเทพมหานคร คาร์ พูล เซอร์วิสส์
4. พนักงานขับรถ งานประจำ กรุงเทพมหานคร คาร์ พูล เซอร์วิสส์
5. พนักงานฝ่ายผลิต งานประจำ ปทุมธานี บริษัท มุนโดะ จำกัด
6. พนักงานขาย งานประจำ ปทุมธานี บริษัท มุนโดะ จำกัด
7. แม่บ้าน งานประจำ กรุงเทพมหานคร ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม
8. ธุรการประชาสัมพันธ์ งานประจำ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีสเซิลอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด
9. แม่บ้าน งานประจำ อุบลราชธานี ป.โฮมคอนสตรัคชั่น
10. พนักงานขับรถ งานประจำ อุบลราชธานี ป.โฮมคอนสตรัคชั่น
1 23 ก.ค. 57 เวลา: 9.00น.-15.00น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ 
สถานที่จัดงาน : ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-417-016 ต่อ 17 
จังหวัดที่จัด : อุตรดิตถ์ 
หมายเหตุ :  
2 26 ก.ค. 57 เวลา: 11.00น.-23.00น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงานและมหกรรมคอนเสิร์ตร่วมกับเวทีไท 
สถานที่จัดงาน : ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 7735 5422-3 ต่อ 12 
จังหวัดที่จัด : สุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ : www.seso.go.th 
3 8 ส.ค. 57 - 9 ส.ค. 57 เวลา: 9.00น.-16.00น.
ชื่องาน : นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 82 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
สถานที่จัดงาน : ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 4333 3199,201 ต่อ 11,19 
จังหวัดที่จัด : ขอนแก่น 
หมายเหตุ : www.doe.go.th/jobkhonkaen 
4 16 ส.ค. 57 เวลา: 10.00น.-16.00น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงานย่อย 
สถานที่จัดงาน : ณ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่) 
หน่วยงานที่จัด : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2422 3915-19 
จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ :  
5 20 ส.ค. 57 เวลา: 10.00น.-16.00น.
ชื่องาน : นัดพบแรงงานย่อย 
สถานที่จัดงาน : ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 3521 3335 
จังหวัดที่จัด : พระนครศรีอยุธยา 
หมายเหตุ :  
6 21 ส.ค. 57 - 22 ส.ค. 57 เวลา: 9.00น.-16.00น.
ชื่องาน : นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
สถานที่จัดงาน : ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานที่จัด : สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2910 1183-4 
จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ : www.doe.go.th/joboffice2 
7 22 ส.ค. 57 - 23 ส.ค. 57 เวลา: 10.00น.-17.00น.
ชื่องาน : นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
สถานที่จัดงาน : ชั้นB ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี 
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 4212 4260 
จังหวัดที่จัด : อุดรธานี 
หมายเหตุ :  
8 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
9 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
10 รอข้อมูล ... เวลา:
ชื่องาน :  
สถานที่จัดงาน :  
หน่วยงานที่จัด :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
จังหวัดที่จัด :  
หมายเหตุ :  
#หน่วยงาน - ตำแหน่งงานลักษณะจังหวัดวันที่ประกาศ
1. สภากาชาดไทย
หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7วิทยาลัยพยาบาล,หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน7และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 22 ก.ค. 57
2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 21 ก.ค. 57
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นักวิชาการศึกษา(ด้านภาษา),ผู้ช่วยสอน,เลขานุการและตำแหน่งอื่นๆ
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 16 ก.ค. 57
4. กรมศิลปากร
พนักงานราชการทั่วไป(หลายตำแหน่ง เช่น นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,พนักงานพัสดุและอื่นฯ)
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 16 ก.ค. 57
5. กระทรวงการต่างประเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 16 ก.ค. 57
6. กรมบัญชีกลาง
นิติกรปฏิบัติการ,นักบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินปฏิบัติการและนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 9 ก.ค. 57
7. กรมการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 57
8. สำนักงบประมาณ
นักวิชาการพัสดปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 57
9. สำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการและอัยการผู้ช่วย
งานประจำ กรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 57
10. รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ...
รอข้อมูล ... รอข้อมูล ... รอข้อมูล ...
จัดอันดับตำแหน่งงาน
1. ธุรการ
บริษัท ไฮ-พลัส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ (ภาคสนาม)
ชินวงศ์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส
3. พนักงานบัญชี
นีเชะ โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด
4. พนักงานธุรการ
นีเชะ โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด
5. ผู้จัดการอาคาร
บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
7. IT Support & Programmer
สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ.(49)
8. ฝ่ายผลิต
บริษัท ไดน่าเทค จำกัด
9. พนักงานฝ่ายการตลาด
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด